Transport kolejowy wojsk własnych i sojuszniczych

Authors

  • Wojciech Puszkiewicz PWSZ in Piła

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.236

Keywords:

railway, military transport

Abstract

W artykule omówiony został wojskowy transport kolejowy sił własnych i sojuszniczych. Przedstawione zostały podstawowe zasady planowania przewozów wojsk transportem kolejowym . Scharakteryzowano kolejowy proces przewozu ładunków. Przybliżono czytelnikowi podstawowe pojęcia oraz parametry w wojskowych przewozach kolejowych. Przedstawiono plan przewozu jednostki wojskowej. Wyszczególniono obowiązującą dokumentację w transporcie kolejowym. Omówiono zadania i kompetencje jednostki wojskowej oraz przybliżono terminy składania zapotrzebowań na wojskowe przewozy koleją.

Downloads

Download data is not yet available.

References

„Regulamin przewozu przesyłek towarowych (RPT)” – PKP Cargo S.A.;

„Regulamin przewozu przesyłek wojskowych przez PKP Cargo S.A. (RPW)”

„Taryfa dla przesyłek wojskowych (TPW)” PKP Cargo S.A.,

„Taryfa PKP Cargo S.A.”- PKP Cargo S.A. z dnia 1 stycznia 2002 r.,

„Wytyczne postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych” – Warszawa 31 marca 2005 r.;

Ir – 10 „Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych” – PKP PLK S.A. z dnia 29 września 2004 roku z późn. zm.,

Opracowanie GUS z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przewozu ładunków i pasażerów w 2016 roku.

Opracowanie GUS z lipiec 2017 r.- Transport, wyniki działalności w 2016 roku,

Porozumienie w sprawie zasad realizacji i sposobu rozliczeń finansowych za usługi przewozowe świadczone przez PKP Cargo S.A. na rzecz jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2009 r.;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143),

Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 poz. 272 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 z póżn. zm.),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.),

www.defence24.pl.

www.pkp-cargo.eu,

www.rp.pl/Koleje/,

www.rynek-kolejowy.pl,

Zasady przewozu wojsk transportem kolejowym. DU - 4.4.1(B) Szef Kom.183/2014,

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Puszkiewicz, W. (2018). Transport kolejowy wojsk własnych i sojuszniczych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1097–1105. https://doi.org/10.24136/atest.2018.236

Issue

Section

Articles