The startegy of sustainable public transport in the city of Kielce for the years 2014 to 2020

Authors

  • Anna Pająk Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Artur Orzeł Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.331

Keywords:

public transport, sustainable development, investments

Abstract

In the frame of Action 2.1. ?Sustainable urban transport? of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme, the community of Kielce submitted two applications of investment projects of the total value of 295 mln PLN, 220 mln out Submissions of the total amount are going to be covered by programme funds. The main aim of submitted projects is to support complex investments in ecological and integrated public transportation system. Eastern Poland Operational Programme includes five voivodeships in the area of Eastern Poland macroregion : lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. As an additional territorial instrument of financial support, programme is oriented on complementing implementation of regional and national operational programmes. Programme is also based on the main aims and priorities of ?The Strategy of Social and Economic Development of Eastern Poland to 2020? approved by the Council of Ministers in Poland on 11th of July 2013 and is one of the instruments of strategy implementation..

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyr T., Kozubek P., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.

Lista złożonych projektów. Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski, Programu Polska Wschodnia, Ministerstwo Rozwoju, 10.01.2017: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/program-polska-wschodnia-wspiera-zrownowazona-mobilnosc-miejska/ (dostęp: 12.01.2018 r.).

Miszczuk A., Smętkowski M, Płoszaj A., Celińska- Janowicz D., Aktualne problemy demograficzne regionu Polski Wschodniej, „Raporty i Analizy EUROREG” 2010, nr 5.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW) https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/56702/POPW_26042018_wersja_jednolita.pdf (dostęp: 12.01.2018 r.).

Rosik P., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze transport miejski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym: www.um.kielce.pl/fundusze_unijne/komunikacja (dostęp: 25.08.2018 r.).

Stepaniuk R., Orzeł A., Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Rzeszowa, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Stepaniuk R., Orzeł A., Zrównoważony transport miejski Lublina w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 4.

Stepaniuk R., Orzeł A., Zrównoważony transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 1–2.

Szczegółowy opis Osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Warszawa, 13 września 2016 r.

Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego [wersja obowiązująca od: 06.04.2017 r.]: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/ (dostęp: 12.01.2018 r.).

www.um.kielce.pl/perspektywa-2014-2020 (dostęp: 21.08.2018 r.).

www.um.kielce.pl/perspektywa-2014-2020/rozwój-komunikcji-publicznej (dostęp: 31.08.2018 r.).

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Pająk, A., & Orzeł, A. (2018). The startegy of sustainable public transport in the city of Kielce for the years 2014 to 2020. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(10), 38–40. https://doi.org/10.24136/atest.2018.331

Issue

Section

Articles