Infrastructure barriers, in the development aspect of the problematic regions

Authors

  • Piotr Pawlak Motor Transport Institute
  • Jacek Brdulak Warsaw School of Economics

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.336

Keywords:

infrastructure, region, regional development

Abstract

Paper discusses the issue of infrastructure barriers of the development of regions. In the case of this type of regions, there may be a phenomenon of degradation and its isolation, which may be caused by insufficient infrastructural base. At present, the most important element of infrastructure that can activate problematic regions is road infrastructure. The article presents, among others, the issues of peripherality of regions, describes activities aimed at eliminating barriers to the growth of local development, as well as four examples of road infrastructural barriers was described.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2014,

Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Balke I., Pawlak P., Polski transport samochodowy ładunków, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2016,

Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., Koszty w transporcie samochodowym, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2011,

Brdulak J. (kier.), Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Florczak E., Raport końcowy do umowy nr DSR/BDG-II/POPT/100/17 pt. Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017,

Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6,

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B.; Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Logistyka, 2014, nr 3,

Brdulak J., Pawlak P.; Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 1,

Brdulak J., Pawlak P.; Rachunek ekonomiczny w praktyce inwestycji drogowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6,

Fierla I, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa 1987,

Komornicki T. z zesp.; Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010,

Kornai J., Anti-Equilibrum, PWN, Warszawa 1973,

Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013,

Olechnicka A, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004,

Tarski I., Koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968,

Wilk T., Pawlak P., Kongestia transportowa, Logistyka, 2014, nr 6,

www.igipz.pan.pl, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania, Polskiej Akademii Nauk.

Ziółkowska K., Dyr. T., Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów, Spatium, Radom, 2017.

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Pawlak, P., & Brdulak, J. (2018). Infrastructure barriers, in the development aspect of the problematic regions. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(10), 62–65. https://doi.org/10.24136/atest.2018.336

Issue

Section

Articles