State evaluation of road transport safety of dangerous goods in Poland

Authors

  • Rafał Kopczewski Military University of Technology in Warsaw
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.103

Keywords:

safety, road transport, dangerous goods

Abstract

The article presents problems and threats related to the transport of dangerous goods. The statistical data of breakdowns and road accidents involving dangerous goods were concluded. The article describes the results of own research related to the transport of dangerous goods. Finally, the structure of the road transport safety system for dangerous goods was proposed, which will reduce the risk of dangerous incidents and improve the operation of emergency services.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buchacar R., Grzegorczyk K., Towary niebezpieczne. Transport w praktyce. Wydawnictwo ADR, Błonie 2008.
Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, ?Central European Review of Economics & Finance? 2017, Vol. 21, No. 5.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.
Mały rocznik statystyczny (2018) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Michalik J. S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziewulski D., Zając S., Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2009 nr 10. CIOP, Warszawa 2009.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, styczeń 2012. (KKT-4101-01/2011 nr ewidencyjny 178/2011/P/11/061/KIN).
Najwyższa Izba Kontroli, Raport z dnia 27.11.2018, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/030/ [dostęp 27.11.2018] .
Najwyższa Izba Kontroli, Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.10.2017r. LPO.410.019.03.2017.
Nowacki G., Kopczewski R., Projekt struktury funkcjonalnej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 8.
Obolewicz A., Wypadki z udziałem przewozów towarów niebezpiecznych z udziałem DPPL, KG PSP 2008.
Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Transport drogowy towarów niebezpiecznych ? prognoza na lata 2015?2020, Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 4.
Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa 1982.
Różycki M., Parkingi dla przewożących towary niebezpieczne ? raport z całej Polski, TSL Manager, Zeszyt kwiecień/czerwiec (2/2015).
Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2011, nr 227, poz. 1367.
Wstępne opracowanie. Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 r. GUS, Warszawa, 24.05.2016.

Downloads

Published

2019-03-31

How to Cite

Kopczewski, R., & Nowacki, G. (2019). State evaluation of road transport safety of dangerous goods in Poland. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 21(3), 49–56. https://doi.org/10.24136/atest.2019.103

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>