Military Support in Crisis Management

Authors

  • Justyna Bielecka Military University of Technology in Warsaw
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.104

Keywords:

crisis management, crisis situations, disasters

Abstract

The paper refers to the possibility of using the Polish Armed Forces in crisis management in Poland. Serious threat to the whole of Poland are crisis situations. On this points the Polish Armed Forces must be prepared for threat and respond on other natural disaster. In this article to present the possibility of using the armed forces to prevent, combat and react crisis situations. In the face of this threat the a basic tenet is a take crisis management measures. Therefore, the proper functioning in the crisis situations need to engage reliable armed forces.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, wyd. BBN, Warszawa 2013.
Bielecka J., Nowacki G., Zasady użycia SZ RP w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2018, nr 4.
Bielecka J., Nowacki G., System Obronny państwa w kontekście walki z terroryzmem, [w:] Dylematy współczesnej obronności Polski. Polityczne i militarne aspekty obronności państwa, wyd. Adam Marszałek 2017 r.
Cieszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2(160) 2011.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI w. ? wyzwania i dylematy, AON, Warszawa 2008 r.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa 2011.
Krasiński A., Rola i miejsce Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania, ?Chemik? 2012, nr 3.
Marszałek M. (red.), Zarządzanie kryzysowe w ujęciu narodowym i międzynarodowym, AON, Warszawa 2017.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. 2003 nr 41 poz. 347).
Sienkiewicz P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowej, ZN AON, nr 4, Warszawa 2001.
Sobolewski G., Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013.
Sobolewski G., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, AON, Warszawa 2012.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558.).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18)
Wojnarowski J., Dekompozycja systemu obronnego państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, Zeszyty Naukowe AON 4(97)2014.
Wojnarowski J., Stany nadzwyczajne a bezpieczeństwo RP, Warszawa 2005.

Downloads

Published

2019-03-31

How to Cite

Bielecka, J., & Nowacki, G. (2019). Military Support in Crisis Management. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 21(3), 57–62. https://doi.org/10.24136/atest.2019.104

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>