Environmental issues in modern car services

Authors

  • Łukasz Mozga West Pomeranian University of Technology in Szczecin
  • Tomasz Stoeck West Pomeranian University of Technology in Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.118

Keywords:

car service, environment protection, sustainable development

Abstract

In this article has been presented legal requirements of environmental issues of car services. There are included data of annual waste of vehicle servicing. What is more, the main environmental issues has been indicated

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cieślakowski S., Ekologia w transporcie samochodowym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 12.

Czynnik klimatyzacji R1234YF, https://wyposazeniemm.pl/ (dostęp: 20.11.2018).

Doliński A., Wojciechowski A., Pietrzak K., Dolińska K., Wołosiak M., Recykling i odzyska materiałowy z PWZE w ramach GZO, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Dyr T., Ozóg M., Uwarunkowanie rozwoju transportu w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2010, nr 11.

Jankowska M., Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2014.

Rećko K., Możliwość wykorzystania wybranych odpadów z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do produkcji paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 5.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, Dz. U. 2015, poz. 1694.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. 2014, poz. 1973.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, Dz. U. 2016, poz. 88.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, Dz.U. 2010, nr 130, poz. 880.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2014, poz. 1923.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013, poz. 21.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz. U. 2015, poz. 881.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. 2017, poz. 1566.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Dz. U. 2009, nr 79, poz. 666.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627.

Zbiornik odpadowy, https://www.b2b-partner.pl/ (dostęp: 20.11.2018).

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Mozga, Łukasz, & Stoeck, T. (2019). Environmental issues in modern car services. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 17–21. https://doi.org/10.24136/atest.2019.118

Issue

Section

Articles