The essence of the exploitation strategy according to reliability criteria

Authors

  • Józef Pszczółkowski Military University of Technology in Warsaw
  • Tomasz Goliasz Ministry of National Defence of Poland

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.144

Keywords:

Reliability, Reliability Centered Maintenance, maintenance strategies evolution

Abstract

The article discusses the strategies for using the equipment. The authors remind the evolution of the development of exploitation strategies. The exploitation strategy according to reliability and the possibilities of its application in the aspect of supporting the decision process of equipment operation is analyzed. The RCM strategy is discussed, which can be successfully applied in the aspect of the reliability of the implementation of, among others, production processes in the enterprise.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Legutko S. Trendy rozwojowe utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i niezawodność 2/2009.

Jasiulewicz-Kaczmarek M., Współczesne koncepcje utrzymania ruchu infrastruktury technologicznej przedsiębiorstwa: Koncepcje zarzadzania systemami wytwórczymi, Poznań: Wydawca - Instytut Inżynierii Zarzadzania Politechniki Poznańskiej, 2005: 127-134.

Moubray J., Maintenance management – a new paradigm, Maintenance, 1996.

Piersiala S., Trzcieliński S., Systemy utrzymania ruchu, w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Poznań: Wydawca Instytut Inżynierii Zarzadzania Politechniki Poznańskiej, 2005: 114-126.

Wykład. Barański R., AGH, „Diagnostyka maszyn pomiary”

Legutko S. „Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń”, WSiP, Warszawa 2004.

Napiórkowski J., Drożyner P., i inni, Podstawy budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn, UWM, Olsztyn 2013.

Frank G., Chockie P.E. Alan, Aging Management and Life Ex-tension in the US Nuclear Power Industry, October 2006.

Breiing A. J., Critical consideration and improvement of the FMEA, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland 2002.

Gołaś H., Mazur A., Wdrażanie systemu zarządzania jakością, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością teoria i praktyka, PWN, Poznań 1990.

Hassan A., Siadat A., Dantan J., Patrick M., Conceptual process planning – an improvement approach using QFD, FMEA, and ABC methods, Robotics and Computer – Integrated Manufacturing 2009.

Werbińska-Wojciechowska S., Narzędzia i metody analizy uszkodzeń obiektu technicznego. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń, wykład, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2013.

http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/fmea.html

Misztal A., Connecting and applying the FTA and FMEA methods together, w: Some problems and methods of ergonomics and quality management, red. A. Borucki, L. Pacholski, Wyd. Po-litechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 153–163.,

Mikołajczyk J., „Wykorzystanie analizy FMEA we współczesnej koncepcji utrzymania ruchu – RCM”, „Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 61, „Organizacja i zarządzanie” 2013.

Islam H. Afefy, “Reliability-Centered Maintenance Methodology and Application: A Case Study”, Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Fayoum University, Al Fayum, Egypt, Engineering, 2010, 2, 863-873

Downloads

Published

2019-06-30

How to Cite

Pszczółkowski , J. ., & Goliasz , T. . (2019). The essence of the exploitation strategy according to reliability criteria. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 161–167. https://doi.org/10.24136/atest.2019.144

Issue

Section

Articles