Sustainable urban public transport within the framework of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020

Authors

  • Artur Orzeł University of Technology and Humanities in Radom
  • Róża Stepaniuk University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.004

Keywords:

transport infrastructure, Eastern Poland, voivodship city

Abstract

The specific nature of socio-economic situation of Eastern Poland areas enforces taking necessary steps towards development of competitiveness and effectiveness within this particular region not only in the reference to Poland itself, but also in regard to the European Union as a whole. The level of urban public transport in the poorest voivodship cities fits in perfectly within the issues mentioned above, since, despite the investments made by the year 2013, the considerable deficiencies are still clearly visible. Thus, The Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 was developed as the continuation of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013, nonetheless, the objectives of the former programme were reformulated and updated. Within the several ongoing activities aimed at development and economic growth of the region, sustained efforts within the Priority Axis II: Modern transport infrastructure were undertaken in order to maximize the mobility of the population. The aim of this article is to present the main features of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyr T., Kozubek P, Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut naukowo-Wydawniczy ?Spatium?, Radom 2013.
Dyr T., Wsparcie rozwoju komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2013, nr 7-8.
Jałowiecki ES., Polskie miasta w procesie metropoiizacji, ?Studia Regionalne i Lokalne? 2005, nr 1 (19).
Komornicki T., Śleszyński P., Pomianowski W., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, ?Biuletyn KPZK" 2009, nr 241.
Komunikat nr COM (2013) 913 Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, Załącznik Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Miszczuk A., Smętkowski M., Płoszaj A., Celińska-Janowicz D., Aktualne problemy demograficzne regionu Polski Wschodniej, ?Raporty i Analizy EUROREG? 2010, nr 5.
Pająk A., Orzeł A., The economic effects of the implementation of the Operational Programme Development of Eastern Polish 2007-2013, ?Central European Review of Economics & Finance" 2016, Vol. 15, No. 5.
Rosik P., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze transport miejski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkich ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej w świetle Programu Operacyjnego RPW 2007-2013, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 7-8.
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa 13 września 2016 r.
Then R., Transport Publiczny jako element Polityki zrównoważonego rozwoju, ?Zarządzanie i Edukacja" 2012, nr 84.
Zaktualizowana strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2013 r.

Downloads

Published

2017-02-28

How to Cite

Orzeł, A., & Stepaniuk, R. (2017). Sustainable urban public transport within the framework of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(1-2), 37–39. https://doi.org/10.24136/atest.2017.004

Issue

Section

Articles