Demand for coach and bus transport market in the European Union

Authors

  • Małgorzata Kozłowska University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2017.005

Keywords:

mobility, passenger market, transport policy

Abstract

Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens. This article was taken size analysis of effective demand for passenger transport market in the European Union with particular emphasis on passenger carried by bus and coach.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramowicz A., Abramowicz M., Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 5.
Biała Księga ?Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu?, KOM (2011) 144.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, ?Technika Transportu Szynowego? 2011, nr 5-6.
Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, ?Technika Transportu Szynowego?? 2013, nr 10.
Dyr T., Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, ?Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 11-12.
Dyr T., Ożóg M., Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, ?Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 3.
Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, ?Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 1-2.
Dyr T., Wełnie P., Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ?Technika Transportu Szynowego? 2007, nr 1-2.
Gorlewski B., Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości - aspekt teoretyczny, ?Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 9.
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku.
Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 10.
Przyszłość należy do kolei dużych prędkości. Wywiad z Michel Leboeuf, Honorowym Przewodniczącym Komitetu UIC Intercity and High Speed, ?Technika Transportu Szynowego" 2015, nr 9.
Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, ?Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 10.
Raczyński J., Bużałek T., Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w Polsce, ?Technika Transportu Szynowego? 2016, nr 9.
Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.

Downloads

Published

2017-02-28

How to Cite

Kozłowska, M. (2017). Demand for coach and bus transport market in the European Union. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(1-2), 40–46. https://doi.org/10.24136/atest.2017.005

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)