Some issues of children?s mobility

Authors

  • Ewa Raczyńska-Buława Lodz Agglomeration Railway

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.010

Keywords:

children mobility, transport policy, railway and bus transport

Abstract

Parents with young children are rarely target groups of actions in the area of transport policy. In terms of long-distance bus communication, it can be said that the travel potential of this group of passengers is not used. It is easier and more common to travel by car. Combined railway and regional bus transport tickets seems to be a particularly difficult subject even if this is a convenient solution for the passenger. In everyday trips in urban areas, children are accustomed to the fact that the car is used even for distances amounting to several hundred meters.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bagages et consignes: http://www.sncf.com/fr/services/bagages-consignes (dostęp: 14.12.2017 r.).

Bilan général des enquêtes de mobilité scolaire en Wallonie, Service public de Walonie, DGO2 – Direction générale Opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques Direction de la Planification de la Mobilité: http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/etablissement%20scolaire/Bilan_global.pdf (dostęp: 14.12.2017 r.).

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.

Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.

Dyr T., Prawa pasażera w przewozach autobusami i autokarami, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 5.

Hasson Y., Polewoy M., Gender Equality Initiatives in Transportation Policy. A review of literature: https://il.boell.org/sites/default/files/gender_and_transportation_-_english_1.pdf (dostęp: 14.12.2017 r.).

http://www.akcjamiasto.org/1-wrzesnia-wracaja-korki-sprawdz-dlaczego-wyniki-badan/ (dostęp: 14.12.2017 r.).

http://www.polskibus.com/ (dostęp: 14.12.2017 r.).

http://www.polskibus.com/pl/index.htm (dostęp z dnia 21.02.2016).

https://pkspolonus.pl (dostęp: 14.12.2017 r.).

https://www.flixbus.pl/ (dostęp: 14.12.2017 r.).

Informacja o wynikach kontroli „Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu”, nr ewid. 6/2016/P/15/069/LBY.

Koffer verschicken mit dem Gepäckservice der Deutschen Bahn: https://www.bahn.de/p/view/service/gepaeck/gepaeck.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_top-navi-flyout_gepaeck-service_LZ01. (dostęp: 14.12.2017 r.).

La Ligue de Familles, communiqué de presse, La Ligue des familles présente les résultats d’une grande enquête sur la mobilité des parents, 14 avril 2016.

Lewis P., Torres J., Les parents et les déplacements entre la maison et l’école primaire: quelle place pour l’enfant dans la ville?, „L’enfant et la ville” 2010, no 12.

Londyn. Nawet 1000 funtów mandatu za podwożenie dzieci autem do szkoły: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/londyn-nawet-1000-funtow-mandatu-za-podwozenie-dzieci-autem-do-szkoly-54624.html (dostęp: 14.12.2017 r.).

Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development, Werkstadttbericht nr. 130 A, Urban Development Vienna, Municipal Department 18 (MA 18) – Urban Development and Planning, Vienna 2013.

Podsumowanie ankiet po kampanii „Odprowadzam Sam”: https://www.mobilnagdynia.pl/pieszy/423-ankiety-odporowadzam-sam (dostęp: 14.12.2017 r.).

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922].

Regulamin przewozów: http://www.arrivabus.pl/ (dostęp: 14.12.2017 r.).

Rozporządzenie 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się: Dz. Urz. WE L356, z dnia 12.12. 2014.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: Dz. U. Nr 65, poz. 344.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004: Dz. Urz. WE L55, z dnia 28.02. 2011.

Smart choices for cities. Gender equality and mobility: mind the gap!, Policy note, CIVITAS: http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an2_m_web.pdf (dostęp: 14.12.2017 r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego: Dz.U. 1992, Nr 54, poz. 254 z późn. zm.

Downloads

Published

2018-03-31

How to Cite

Raczyńska-Buława, E. (2018). Some issues of children?s mobility. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(3), 23–31. https://doi.org/10.24136/atest.2018.010

Issue

Section

Articles