The role of a freight forwarder in the organization of a transport process on the European market

Authors

  • Zbigniew Łukasik Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Aldona Kuśmińska-Fijałkowska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Sylwia Olszańska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2018.202

Keywords:

transport market, freight forwarder

Abstract

The transport of cargo forces appropriate experience from the freight forwarder in planning and implementing the transport process, as the fundamental goal of managing the transport process is to constantly improve the efficiency and effectiveness of freight organization while ensuring the highest of customer service. In the article, the authors carried out research of a transport process on a real object. The Jasło-Berlin-Szczecin-Jasło route was subject to research by implementing a monitoring system for the purposes of freight improvement. The analysis presents practical aspects of planning, organizing and coordinating transport.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Basadur M., Gelade G.A., The role of knowledge management in the innovation process, Creativity and Innovation Management 2006, vol. 15, nr.1

Blaik P.: Logistyka, koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zm., PWE, Warszawa, 2010.

Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu, „Logistyka” nr 6/2014, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, s. 2254-2260.

Cabała P, Analiza założeń w planowaniu strategicznym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2008, nr 2, s. 45-51.

Grochowski K., Kachel K., Planowanie i realizacja celów przedsiębiorstwa transportowego, a wynik finansowy, „Czasopismo Logistyka”, nr 6, 2012, s.779.

Kacperczyk R., Transport i spedycja. Część 2. Spedycja, Difin, Warszawa 2009, s.16.

Krajewska R., Łukasik Z., Ocena atrakcyjności sektora usług TSL w Polsce. Logistyka 2/2010.

Krysiuk C., Brdulak J., Pawlak P., Nowacki G., Nowoczesne technologie w transporcie drogowym, Technika Transportu Szynowego nr 10/2013, 3135-3146.

Książkiewicz D., Rola spedytora w nowoczesnych przedsiębiorstwach logistycznych, Logistyka 2/2003.

Łukasik Z., Bril J., Efektywna obsługa transportowa- modelowanie systemów transportowych, Logistyka 3/2011.

Łukasik Z., Olszańska S., Optymalizacja zarządzania flotą transportową jako istotny element dyspozycji środkami transportu, Logistyka 4/2015, 4586-4591.

Łukasik Z., Olszańska S., Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just-in-Time, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2016, 643-646.

Łukasik Z., Olszańska S., Rozwiązania procesu planowania przewozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2016, 689-692.

Łukasik Z., Kuśmińska–Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.; Analysis of revenues and costs of a transport company operating in the European Union 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics

Łukasik Z., Kuśmińska–Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.; Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company. Proceedings of 21st International Scientific Conference. pp. 325-334 Transport Means 2017. Kaunas.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S., Evolution of costs in the activity of a transport company within the European Union, Ekonomicko-manazerskie spectrum 11 (Issue 2), pp. 53-63

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S., Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2017, s. 595-599.

Milewski D., Problematyka optymalizacji przewozów całopojazdowych, Logistyka 3/2007.

Senator K., Kordel Z., Koszty w transporcie samochodowym,

Downloads

Published

2018-06-30

How to Cite

Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., & Olszańska, S. (2018). The role of a freight forwarder in the organization of a transport process on the European market. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 919–923. https://doi.org/10.24136/atest.2018.202

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>