[1]
Puszkiewicz, W. 2018. Transport kolejowy wojsk własnych i sojuszniczych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 19, 6 (Jun. 2018), 1097–1105. DOI:https://doi.org/10.24136/atest.2018.236.