[1]
Puszkiewicz, W. and Piątkowski, P. 2018. Wojskowy i cywilny transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz ładunków ponadgabarytowych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 19, 6 (Jun. 2018), 1114–1120. DOI:https://doi.org/10.24136/atest.2018.238.