[1]
Puszkiewicz, W. et al. 2019. The railway wagons for cargo transportation. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 24, 6 (Jun. 2019), 414–424. DOI:https://doi.org/10.24136/atest.2019.185.