(1)
Puszkiewicz, W. Transport Kolejowy Wojsk własnych I Sojuszniczych. atest 2018, 19, 1097-1105.