(1)
Puszkiewicz, W.; Piątkowski, P. Wojskowy I Cywilny Transport Drogowy towarów Niebezpiecznych Oraz ładunków Ponadgabarytowych. atest 2018, 19, 1114-1120.