Puszkiewicz, W. (2018). Transport kolejowy wojsk własnych i sojuszniczych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1097–1105. https://doi.org/10.24136/atest.2018.236