Puszkiewicz, W., & Piątkowski, P. (2018). Wojskowy i cywilny transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz ładunków ponadgabarytowych. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), 1114–1120. https://doi.org/10.24136/atest.2018.238