Dębowska-Mróz, M., Lis, P., & Pawłowski, S. (2019). Radom City Bike as an alternative means of transport in the city. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 22(4), 18–23. https://doi.org/10.24136/atest.2019.109