Andrzejewski, M. ., Świechowicz , R., Merkisz, J., Stawecki , W., & Daszkiewicz , P. . (2019). The assessment of the energy consumption of diesel locomotives propulsion systems. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 134–138. https://doi.org/10.24136/atest.2019.139