Łusiak, T. ., Witczak , R., & Małek , A. . (2019). Analysis of the performance of a new type of rotorcraft. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 206–211. https://doi.org/10.24136/atest.2019.152