Merkisz, J., Bajerlein, M., Daszkiewicz , P. ., & Urbański , P. . (2019). The analysis of thermodynamic indicators of the VCR engine made with AVL Fire program. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 212–217. https://doi.org/10.24136/atest.2019.153