Puszkiewicz, W., Piątkowski , P. ., & Puszkiewicz , P. . (2019). The railway wagons for cargo transportation. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), 414–424. https://doi.org/10.24136/atest.2019.185