Wolański, M., & Pieróg, M. (2017). The development of public transport in Poland in 2009-2015. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(6), 25–29. https://doi.org/10.24136/atest.2017.022