Abramowicz, A., & Ziółkowska, K. (2018). Delayed effects of restructuring the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(1-2), 38–42. https://doi.org/10.24136/atest.2018.004