Puszkiewicz, Wojciech. 2018. “Transport Kolejowy Wojsk własnych I Sojuszniczych”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6):1097-1105. https://doi.org/10.24136/atest.2018.236.