Puszkiewicz, Wojciech, and Piotr Piątkowski. 2018. “Wojskowy I Cywilny Transport Drogowy towarów Niebezpiecznych Oraz ładunków Ponadgabarytowych”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6):1114-20. https://doi.org/10.24136/atest.2018.238.