Zakrzewski, Bartosz, Gabriel Nowacki, and Rafał Kopczewski. 2018. “Via Carpathia ? A Key Element of the Development of Eastern Poland”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (10):41-47. https://doi.org/10.24136/atest.2018.332.