Dębowska-Mróz, Marzenna, Piotr Lis, and Sebastian Pawłowski. 2019. “Radom City Bike As an Alternative Means of Transport in the City”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 22 (4):18-23. https://doi.org/10.24136/atest.2019.109.