Ciucias, Michał, Waldemar Nowakowski, and Daniel Pietruszczak. 2019. “Safety of Industrial Automation Systems”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 24 (6):50-55. https://doi.org/10.24136/atest.2019.124.