Puszkiewicz, W. and Piątkowski, P. (2018) “Wojskowy i cywilny transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz ładunków ponadgabarytowych”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), pp. 1114–1120. doi: 10.24136/atest.2018.238.