Zakrzewski, B., Nowacki, G. and Kopczewski, R. (2018) “Via Carpathia ? a key element of the development of Eastern Poland”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(10), pp. 41–47. doi: 10.24136/atest.2018.332.