Dębowska-Mróz, M., Lis, P. and Pawłowski, S. (2019) “Radom City Bike as an alternative means of transport in the city”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 22(4), pp. 18–23. doi: 10.24136/atest.2019.109.