Ciucias, M. ., Nowakowski, W. and Pietruszczak, D. (2019) “Safety of industrial automation systems”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), pp. 50–55. doi: 10.24136/atest.2019.124.