Łukasik , Z. . and Górska , M. . (2019) “Verification of the application an open programming environment on a selected transport task”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), pp. 202–205. doi: 10.24136/atest.2019.151.