Łusiak, T. ., Witczak , R. and Małek , A. . (2019) “Analysis of the performance of a new type of rotorcraft”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 24(6), pp. 206–211. doi: 10.24136/atest.2019.152.