Wolański, M. and Pieróg, M. (2017) “The development of public transport in Poland in 2009-2015”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(6), pp. 25–29. doi: 10.24136/atest.2017.022.