Piątkowski, P. and Lewkowicz, R. (2018) “The analysis of unconventional powertrain system usege”, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 19(6), pp. 941–947. doi: 10.24136/atest.2018.206.