Puszkiewicz, Wojciech, and Piotr Piątkowski. “Wojskowy I Cywilny Transport Drogowy towarów Niebezpiecznych Oraz ładunków Ponadgabarytowych”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, vol. 19, no. 6, June 2018, pp. 1114-20, doi:10.24136/atest.2018.238.