Puszkiewicz, Wojciech, et al. “The Railway Wagons for Cargo Transportation”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, vol. 24, no. 6, June 2019, pp. 414-2, doi:10.24136/atest.2019.185.