Puszkiewicz, Wojciech, and Piotr Piątkowski. “Wojskowy I Cywilny Transport Drogowy towarów Niebezpiecznych Oraz ładunków Ponadgabarytowych”. AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19, no. 6 (June 30, 2018): 1114–1120. Accessed June 21, 2024. https://journals.economic-research.pl/atest/article/view/1005.