The effectiveness of management control as a tool for developing the quality of educational services in the public sector

Authors

  • Marcin Nowak Foundation of Innovation and Modern Technologies INOTECH
  • Łukasz Wójtowicz Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2022.019

Keywords:

management control, managerial control, public sector

Abstract

The aim of the article was to measure the level of effectiveness of Management Control using a survey method among employees of educational institutions in selected aspects of management practice. The article discusses the basics of the Management Control System in the context of considering its effectiveness in shaping the quality of educational services. The basic understanding of Management Control in the public sector was presented and similarities and inspirations from management methods used in business practice were analysed. The next part of the article presents the results of research among employees of educational institutions in the Mazowieckie Voivodeship. Conclusions from the research results concerned the perspective of the effectiveness of the Management Control System in public educational institutions.  The final conclusions discuss the weaknesses of Management Control and development elements constituting the basis for improving both the organizational aspects of educational institutions, as well as the level of human resources management.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bogucka I.E.: Mechanizmy kontroli i zarządzania ryzykiem samorządu terytorialnego w czasach niepewności jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego, w: Finanse samorządu terytorialnego, red. D.H. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.

Gońda, E., Organizacyjne i finansowe aspekty działalności samorządowych przedszkoli w latach 1997-2001 (na przykładzie Gminy Wieluń), w: Denek, E. (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Nr 38, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 109-139.

Filipiak B.: Rola kontroli w nowym zarządzaniu publicznym i budżetowaniu zadaniowym, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.

Herbst, M., Herczyński, J., Levitas, A., Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości, Euroreg, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009,

Jasztal M., Analiza obszaru efektywności i skuteczności działania kontroli zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, 76 (II).

Kowalczyk E., Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur, Presscom, Wrocław 2010.

Kuc B.R.,. Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka., wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2001.

Lachowicz W. (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, Warszawa 2010.

Marques L., Rebeiro J.A., Scapens R.W., The use of management control mechanisms by public organizations with a network of coordination role: a case study in the port industry, Management Accounting Research, no.22/2011.

Misiąg, W., Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, w: Haber, A. i Szałaj, M (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, 2009.

Nadolna B., Przestrzeganie zasad etycznego postępowania jako przedmiot kontroli zarządczej w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych. Wyniki badań ankietowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72/2014.

Popławski M., Kontrola zarządcza w oświacie, Ośrodek Badań i Rozwoju.

Potemska B., Zmiany w zakresie kontroli zarządczej zaproponowane w rządowym projekcie ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych, Gazeta Samorządu i Administracji, 8/2019.

Skrzypek, E., 2011, Nowe zarządzanie publiczne: budżet zadaniowy, w: Siedlecka, A. (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką rynkową, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej, Biała Podlaska, 2011.

Sławińska-Tomtała E., Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C. H. Beck, Warszawa 2010.

Standardy kontroli zarządczej ogłoszone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15, poz. 84.

Sulikowska, Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Zarządzanie i Finanse 2012, nr l

Szpor, A., 2011, Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, Kontrola Państwowa, Nr 5/2011.

Szostak R., Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego: charaterystyka ogólna, Kontrola Państwowa, 2010, nr 5 (334).

Winiarska K., Kontrola finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58, Szczecin 2013.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Nowak, M., & Wójtowicz, Łukasz. (2022). The effectiveness of management control as a tool for developing the quality of educational services in the public sector. Central European Review of Economics & Finance, 40(5), 36–46. https://doi.org/10.24136/ceref.2022.019

Issue

Section

Articles