Evaluation of the effectiveness of information system in optimizing warehouse processes

Authors

  • Radosław Luft Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2022.020

Keywords:

process optimization, IT systems, management, ERP, WMS, SCM

Abstract

The aim of the article was to present research on the application of information systems in optimizing warehouse processes. The theoretical aspects describing the fundamentals of warehouse processes were discussed. The theoretical foundations of information systems were also developed, with particular emphasis on systems used in warehouse processes. The results of conducted research among manufacturing organizations with complex warehouse processes were presented, which declared the implementation of ERP, WMS, and SCM systems. Based on the research findings, conclusions were drawn along with the direction of development in the area of digitizing warehouse processes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Dyczkowski M, Identyfikacja i analiza wpływu kierunków ewolucji systemów klasy ERP na strategie informatyzacji obiektów gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2004, nr 1027.

Łapuńka I., Knosala R., Analiza systemów klasy ERP w aspekcie planowania realizacji projektu w warunkach zakłóceń, [w:] Grabara J.K., Nowak J.S. (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych, WNT, Warszawa 2004.

Majewski J., Informatyka dla logistyki. ILiM, Poznań 2008.

Majewski J., Vademecum rozwiązań i dobrych praktyk w logistyce magazynowej - Edycja 2014, Warehouse Monitor.

Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, tom II Magazynowanie, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.

Panel Polskich Menedżerów Logistyki - Raport 2014, Systemy Informatyczne w polskich magazynach, Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o.

Parys T., Bariery wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP i metody ich przezwyciężania, [w:] Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Pieles S., Analiza zakłóceń w przepływach logistycznych przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2015.

Ratkiewicz A., Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019).

Skowronek C., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

Szałek B., Milewska B., Milewski D.: Problemy mikrologistyki. Szczecin, 1994.

Śmigielska A., Integracja systemów informatycznych a zmiany biznesowe, [w:] Szyjewski Z., Grabara J.K., Nowak J.S. (red.), Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą, WNT, Warszawa 2004.

Varaprasad R.M., Vishnu M.G., DSS for Web Mining Using Recommendation System, [w:] Sreedhar G. (red.), Web Data Mining and Development of Knowledge-Based Decision Support Systems, s. 22-34, IGI Global, Hershey 2017.

Walas-Trębacz J., Analiza procesów kształtujących łańcuch wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2013, nr 922

Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T.: Infrastruktura magazynowa i transportowa. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.

Downloads

Published

2022-12-31

How to Cite

Luft, R. (2022). Evaluation of the effectiveness of information system in optimizing warehouse processes. Central European Review of Economics & Finance, 41(6), 5–15. https://doi.org/10.24136/ceref.2022.020

Issue

Section

Articles