The importance of border surveillance and border traffic control at the eastern border of the Republic of Poland to the cross-border security of the European Union

Authors

  • Jowita Świerczyńska Krakow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2023.018

Keywords:

border surveillance, border control, cross-border security, European Union, threat

Abstract

The main non-military criterion of border surveillance is border control; due to the geopolitical situation in Ukraine, preceded by the COVID-19 pandemic, the issue of border surveillance with regard to the eastern border of the Republic of Poland, also performing the function of one of the longest sections of the European Union’s external land border, has become extremely important. Therefore, the article aims to point to the importance of border surveillance and border traffic control at the eastern border of the Republic of Poland to the cross-border security of the EU. To achieve this objective, it presents the main characteristics of border control and cross-border security at the external borders of the EU, describes the ‘Polish’ section of the EU’s external land border, indicates the efficiency of control measures taken and identifies the threats and challenges to the protection and surveillance of border traffic. The article is theoretical and partly comparatively analytical in nature. It relies on traditional research methods: deductive reasoning and comparative analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balawajder Grzegorz (2018), Instytucjonalny wymiar ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa państw członkowskich. ‘Pogranicze. Polish Borderlands Studies’, Vol. 6, no. 1, p. 79.

Bujalski Rafał, Błędzki Piotr (eds.) (2008), Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, p. 139.

European Commission (2022), Commission Communication Providing operational guidelines for external border management to facilitate border crossings at the EU–Ukraine borders, OJ C 104I, 4.3.2022.

European Commission (2006/0402), Communication from the Commission on Policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals, COM/2006/0402 final, p. 1.

Frontex (2022), Strategic Risk Analysis 2022, Warsaw, p. 3.

Frontex (2021), Single Programming Document 2021–2023, Frontex – European Border and Coast Guard Agency, Warsaw, p. 19, single_programming_document_2021_2023.pdf

Gajda Anastazja (2018), The importance of the EU Entry/Exit System to strengthen the security and effective management of the EU’s external borders, ‘Przegląd Europejski’, no. 3, p. 98, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1933.

Jakubczak Ryszard (2019), Rola Sił Zbrojnych w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej, ‘Przegląd Policyjny’, Numer Specjalny, p. 13, accessed: Year 2019, No. 0, Vol. 0 | PRZEGLĄD POLICYJNY (wspol.eu) DOI: 10.5604/01.3001.0013.6701

Komenda Główna Straży Granicznej (2023a), Straż Graniczna – Informacja statystyczna za 2022 r., Warszawa, p. 1, 4, 5, 12, 19, 35, Statystyki SG – Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl) (12 September 2023).

Komenda Główna Straży Granicznej (2023b), Straż Graniczna – Informacja statystyczna za I półrocze 2023 r., Warszawa, p. 1, 4, 5 Statystyki SG – Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl) (15 September 2023).

Komenda Główna Straży Granicznej (2022a), Straż Graniczna – Informacja statystyczna za pierwszy kwartał 2022 r., Warszawa, pp. 1, 2, 5 Statystyki SG – Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl) (1 September 2023).

Komenda Główna Straży Granicznej (202b), Straż Graniczna – Informacja statystyczna za 2021 r., Warszawa, p. 1, 4, 5, 12, 19, 35, Statystyki SG – Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl) (10 September 2023).

Komenda Główna Straży Granicznej (2021), Straż Graniczna – Informacja statystyczna za 2020 r., Warszawa, p. 1, 4, 5, 12, 19, 35, Statystyki SG – Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl) (10 September 2023).

Księżopolski Krzysztof Michał (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa, : pp. 42–43.

Laprus Marian (ed.) (1979), Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, p. 250.

Obwieszczenie (2015/636) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia, ‘Monitor Polski’ 2015, Item 636.

Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (codification), OJ L 77, 23.3.2016, Article 13.

Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC, OJ L 251, 16.9.2016, Article 2,4,3.

Regulation (EU) No 1052/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (Eurosur), OJ L 295, 6.11.2013.

Rozporządzenie 2022/423 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2022, Item 423.

Rozporządzenie 202l/2403 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 2403.

Rozporządzenie 2021a/545 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 545.

Rozporządzenie 2021b/1088 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 1088.

Rozporządzenie 2021c/1126 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 1126.

Rozporządzenie 2021d/1384 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 1384.

Rozporządzenie 2021e/1536 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 1536.

Rozporządzenie 2021f/1654 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 1654.

Rozporządzenie 2021g/1835 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 1835.

Rozporządzenie 2020a/435 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 435.

Rozporządzenie 2020b/469 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2021, Item 469.

Rozporządzenie 2020c/1030 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1030.

Rozporządzenie 2020d/1183 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1183.

Rozporządzenie 2020e/1379 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1379.

Rozporządzenie 2020f/1424 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1424.

Rozporządzenie 2020g/1448 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1448.

Rozporządzenie 2020h/1597 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1597.

Rozporządzenie 2020i/1623 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1623.

Rozporządzenie 2020j/1704 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 1704.

Rozporządzenie 2020k/2144 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Journal of Laws 2020, Item 2144.

Suduł Ryszard (2012–2013), Definicje i uwarunkowania nielegalnej migracji, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Szymańska Jolanta (2018), Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – unijna agencja z siedzibą w Polsce, ‘Przegląd Europejski’, no. 3, p. 166, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1960.

Świerczyńska Jowita (2022), The cross-border crime and security of the movement of goods in the European Union – the role of the Border Guard of the Republic of Poland, ‘Przegląd Europejski’, no. 3, p. 74, 80, DOI: 10.31338/1641-2478pe.3.22.5

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., ‘Monitor Polski’ 2003 No. 37, Item 518; 2005 No. 50, Item 689.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r., ‘Monitor Polski’ 2003 No. 37, Item 530.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., ‘Monitor Polski’ 2003 No. 37, Item 528.

Ustawa (2022/1061) z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej, Journal of Laws 2022 Item 1061, Article 1.

Ustawa (2016/1947) z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Journal of Laws 2016 Item 1947; codified text: Journal of Laws 2023, Item 615, Article 2.

Ustawa (1990/461) z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Journal of Laws 1990 No. 78 Item 461, Article 1.

Wawrzusiszyn Andrzej (2013), Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, Warszawa, p. 126.

Wiśniewski Bernard (2013), System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, p. 107.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Świerczyńska, J. (2023). The importance of border surveillance and border traffic control at the eastern border of the Republic of Poland to the cross-border security of the European Union. Central European Review of Economics & Finance, 44(3), 153–174. https://doi.org/10.24136/ceref.2023.018

Issue

Section

Articles