Innovations and Sustainable Development Outline of Problems

Authors

  • Gabriela Wronowska Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2013.004

Keywords:

sustainable development, innovations

Abstract

The topic dealt with in the paper is very timely and has assumed major importance from the viewpoint of development of research into economies based on sustainable development and application of research findings in specific solutions in the economy. The paper postulates that innovation is a fundamental and necessary instrument for implementing sustainable development throughout the whole economy. In order to confirm the thesis, first the paper attempts to identify the role of innovation in various areas of the economy. Secondly, it identifies the sources of innovation and areas of the economy which most require new innovative solutions. The study is based on literature, both domestic and foreign. The author analyses theoretical and empirical publications available on the market. Older publications turned out to be necessary and helpful in describing the evolution of the approach to sustainable development of the economy from a historical point of view. Newer works provide a basis for the compilation of a vast majority of the paper. The paper is a preliminary step in a more detailed research into various aspects of an economy based on sustainable development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
EMCO (2010), Towards a greener labour market ? The employment dimension of tackling environmental challenges, EMCO Reports, Final report endorsed by EMCO, Issue 4, November, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6438, (18.11. 2012).
European Commissions (2012), Eco-innovation: when business meets the environment, http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ (17.11. 2012).
Fiedor B. (2007), Wzrost zrównoważony w ekonomii głównego nurtu i w ujęciu ekonomii środowiska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1190, Wrocław.
Kroneberg J., Bergier T. (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Wyd. Fundacja Sędzimira, Kraków.
Mill J. S. (1965), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, vol. 1 and 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, PWN, Warszawa.
Klimczyk P., Wronowska G. (2011), Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008 ? 2012 ? ujecie regionalne, ?Biblioteka regionalisty?, nr.11, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/documents /31e1619ff8f64e2491b6ff4c1792ed04poig_250506r2.pdf, (17.11.2012).
Nasza Wspólna Przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju (1991), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
OECD (2011b), Towards green growth, http://www.uncsd2012.org/rio20/content/ documents/towards%20green%20growth%20full%20report.pdf (10.11. 2012).
Piątek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyd. III, Warszawa.
Poskrobko B. (2010), Prekursorzy ekonomii zrównoważonego rozwoju [in:] B., Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji, Decyzja 1639/2006/WE PE i Rady z 24.10.2006 ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007?2013), http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/52C20B 8BB6 6DFBF7C125733D0042A8DC?Open&RestrictToCategory=, (17.10.2012).
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, (2011), Warszawa, http://www.poig. gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/116/Program _Innowacyjna_Gospodarka_zatwierdzony_przez_KE_22122011.pdf
Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju z 1987 roku, pod przewodnictwem G. H. Brundtlanda, Nasza wspólna przyszłość (1991), PWN, Warszawa.
Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Snarska Świderska M. (2009), Program Ramowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. Instrumenty pozafinansowe, http://www.bruksela.lodzkie.pl/export/ sites/ bruksela/pl/download/prezentacje/Małgorzata_Snarska_-_CIP.pdf (20.10.2012).
The Economist (1999), Catch the wave. The long cycles of industrial innovation are becoming shorter, http://www.economist.com/node/186628/print (16.11.2012).
The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow (2010), http://www.oecd.org/sti/theoecdinnovationstrategygettingaheadstartontomorrow. htm (18.11.2012).
Zięba S. (2002), Ekosystem leśny wartością człowieka, IBL-KUL, Warszawa, Lublin.

Downloads

Published

2013-03-31

How to Cite

Wronowska, G. (2013). Innovations and Sustainable Development Outline of Problems. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 8(1), 71–80. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2013.004

Issue

Section

Chosen Determinants of Economic Development

Similar Articles

<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.