State policy towards food industry in time of integration and globalisation

Authors

  • Piotr Chechelski Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.007

Keywords:

globalisation, integration, food industry, foreign trade, state policy

Abstract

With the expansion of globalisation, the significance of the state declines. However, the state, by cooperating with various international organizations, still plays an important part in inspiring and coordinating actions. Based on the available literature, the article presents various scientists? ideas on the role of the state in globalisation processes. The attitude of the Polish state towards globalisation and integration processes occurring in the food industry in years 1990-2008 was assessed. The possibilities of state influence now and in the future in the industry were also considered.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Becker P., Epstein G., Pollin R. (1998), Globalization and Progressve Economic Policy, Cambrige University Press, Cambrige.
Chechelski P., (2008) Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy IERiGŻ- PIB Warszawa seria ? Studia i monografie?, nr 145,
De Rato R., (2005) Project Sindicate, www.project-sindicate.org.
Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, (2002) red. nauk. B. Liberska, PWE, Warszawa.
Kaczmarek T.,(2004) Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa.
Kowalski A., (2006) Wobec wyzwań globalnych, ?Nowe Życie Gospodarcze?, nr 23.
Scholte J. A.,(2000) Globalization, a Critical Introduction, Macmillan Press, London.
Stiglitz J. F., (2004) Globalizacja, PWN, Warszawa.
Szczepaniak I., (2007) Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE,
IERiGŻ-PIB, Warszawa , seria ?Program wieloletni 2005-2009?, nr 57.
Szymański W., (2004) Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa
Urban R., (2005) Polski przemysł w Unii Europejskiej ? konkurencyjność i szanse rozwojowe, ?Zagadnienia Ekonomiki Rolnej?, nr 3.
Urban R., (2007) Polska gospodarka żywnościowa na tle rynku wspólnotowego i globalnego, ?Roczniki Naukowe SERiA?, t. IX, z. 4.
Zorska A., (2006) Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływanie, wyzwania, PWE, Warszawa.

Downloads

Published

2010-06-30

How to Cite

Chechelski, P. (2010). State policy towards food industry in time of integration and globalisation. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 4(1), 91–103. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.007

Issue

Section

Policy under high volatility of economic environment

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.