Ethics in the economics and the global economic crisis

Authors

  • Katarzyna Kamińska Nicolaus Copernicus University in Torun

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.008

Keywords:

economics, ethics, global crisis

Abstract

The present global economic crisis leads us to the question about future of economics. Many scientists focus on general lack of ethical ground in business - ethical values and standards as a proper reasons of this crisis. This paper will offer a look at what happened to economics, show relations between economics and ethics and finally answer how to make these sciences more useful in preventing such situation like the present economic crisis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benedykt XVI (2009), Encyklika Caritas in veritate- Miłość w prawdzie, Wydawnictwo AA, Kraków,
Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
Buchanan P.J. (2006), Śmierć Zachodu, Wydawnictwo Wektory, Wrocław,
Clausen S., Zöttl I. (2009), America Forever, ?Financial Times Deutschland?, wydanie z dnia 30.01.2009,
Dolczewski R.(2009), W poszukiwaniu źródeł kryzysu. Oczami bankowca i menedżera - praktyka, http://www.pte.pl/pliki/1/53/W%20poszukiwaniu1.pdf (stan na dzień 19.09.2009),
Eucken W. (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. Aufl., Tübingen,
Global Unions (2009),Statement to the London G 20 Summit. Global Unions London Declaration, April,
http://www.gpn.org/ituc-csi_org_No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf (stan na dzień 19.09.2009),
Gruszecki T.(2005), Przedsiębiorca w teorii ekonomii i społecznej nauce Kościoła, [w:] S. Kowolik (red.), Materiały z VI Sympozjum Tarnogórskiego - Wolność wolnego rynku, KNS Fundacja Kolpinga, Tarnowskie Góry,
Hahn A.(1945), Ende der Aera Keynes? Edgar Salin zum 75. Geburstag, Kyklos, Vol. XX,
Jan Paweł II (2000), Nagląca potrzeba refleksji nad ekonomią, Orędzie na dzień 1 stycznia 2000 roku, http://www.michaeljournal.org/refleksjinadekonomia.htm (stan na dzień 19.09.2009),
Jan Paweł II (1987), Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w dniu 13.06.1987, Podręcznik pokolenia JP 2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań,
Kamińska K. (2009), Etyczny wymiar ekonomii w ordoliberalizmie, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Zawodności rynku ? zawodności państwa ? etyka zawodowa, część 1, ?Ekonomia i prawo?, Tom V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,
Kołodko G. (2010), Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, ?Ekonomista? nr 1/2010,
Korten D.C. (2002), Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź,
Koslowski P.(1999), Die Aufgaben der Philosophie Heute, Wien,
Koslowski P. (1985), Über Notwendigkeit und Möglichkeit einer Wirtschaftsethik, [w:] Scheidewege, - Jahresschrift für skeptisches Denken, No. 15,
Krapiec M. (2008), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/ekonomika.pdf (stan na dzień19.10.2008),
Mayer T.(1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa,
Michnowski L. (2009), Problemy kryzysu cywilizacyjnego w encyklice Caritas in veritate Benedykta XVI. Od ?cywilizacji śmierci? do ?cywilizacji miłości?. http://www.pte.pl/pliki/2/12/PoKTECiV_4.08.09.pdf. (stan na 19.09.2009)
Sadowski Z.(2006), W poszukiwaniu drogi rozwoju ? myśli o przyszłości świata i Polski, Komitet Prognoz ?Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa,
Samuelson A. (2005), Der Markt hat kein Herz, ?Spiegel Special?, Die neue Welt, nr. 7,
Sekuła J.(1999), Uprawomocnienie etyki biznesu, [w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków

Downloads

Published

2010-06-30

How to Cite

Kamińska, K. (2010). Ethics in the economics and the global economic crisis. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 4(1), 105–116. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.008

Issue

Section

Policy under high volatility of economic environment

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.