Interlinkages between trade liberalisation and ecological policy in globalizing economy

Authors

  • Aneta Kuna-Marszałek University of Łódz

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.013

Keywords:

trade policy, trade liberalisation, ecological policy, globalizing economy

Abstract

The relationships between free trade and the environment are one of the main issues of contention between environmental and ecological economics. The liberalization of international trade facilitates economic growth that causes the deterioration of the environment. On the other hand ecological policy with its autonomous, strict standards could curb trade flows and make the competitive advantage of countries with lower environmental standards. The aim of the article is to show how trade can affect the environment and how environmental concern can work through the trading system to foster development in both rich and poor countries. Broader understanding and awareness of these linkages are fundamental for fair and environmentally sustainable policies and trade flows.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brown L. R. (2003), Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi, Książka i Wiedza, Warszawa.
Budnikowski A. (1998), Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa.
Environment and trade. A handbook (2005), UNEP-IISD, Canada.
Czaja S., Becla A. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Hoekman B., Kostecki M.M. (2002), Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Jaźwiński I. (2007), Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu.PL, Warszawa.
Kośmicki E., Czaja Z. (2002), Społeczeństwo i środowisko w dobie globalizacji gospodarki, AR w Poznaniu, Poznań.
Rymarczyk J., Wróblewski M. (2005), 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa.
Trade and environment (1999), WTO, Geneva.
Świerkocki J. (2007), Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Wysokińska Z. (2001), Związki między liberalizacją handlu a ochroną środowiska w procesie globalizacji gospodarki i integracji europejskiej, http://ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2001_Wysokinska.pdf.
www.unep.org
www.wto.org

Downloads

Published

2010-06-30

How to Cite

Kuna-Marszałek, A. (2010). Interlinkages between trade liberalisation and ecological policy in globalizing economy. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 4(1), 163–173. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.013

Issue

Section

Integration processes in Europe and in the world

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.