Problems of Patent Protection in Poland

Authors

  • Anna Turczak West Pomeranian Business School in Szczecin

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.016

Keywords:

patent, invention, patent protection, an exclusive right to exploit an invention, the Patent Office of the Republic of Poland

Abstract

In modern economy the effective intellectual property management has huge influence on the competitiveness and commercial success of the enterprise. Patents granted favour keeping the competitive advantage, improving reputation of the firm and rising its market value. In Poland the awareness of advantages concerning patent protection of inventions is very low. Polish firms make few applications, while small and medium size enterprises make such applications hardly ever. Therefore the large-scale activities aiming at enlarging the entrepreneurs? knowledge concerning the possibilities to obtain the legal protection for their innovative solutions are necessary. All significant procedural barriers that occur in the process of gaining and claiming protection rights should be also eliminated, with the most irritating one which is too long time for examining the cases by courts and adjudicating possible disputes. The aim of the article is to highlight the most important problems that one has to face if one wants to grant and enforce the patent protection in Poland. Particularly the arguments for and against patenting inventions are presented, requirements that patented invention has to fulfil, problems to claim already existing protection and reasons to patent inventions abroad.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl zakładka Opracowania)
Gędłek M. (2008), Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R. (2008) Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie ? regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, opracowanie sporządzone na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Pyrża A. (2005), Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa
Pyrża A. (2008), Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa
Raport Roczny (2006), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Raport Roczny (2007), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Raport Roczny (2008), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
Strona http://www.patentmen.pl zakładka Ochrona własności przemysłowej w Polsce (witryna internetowa powstała z inicjatywy Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. ? Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113)
World patent report. A statistical review (2008), World Intellectual Property Organization (WIPO), Genewa
Zajączkowski M. (2003), Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, ECONOMICUS, Szczecin

Downloads

Published

2010-06-30

How to Cite

Turczak, A. (2010). Problems of Patent Protection in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 4(1), 203–216. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2010.016

Issue

Section

Varia

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.