The process of nominal and real convergence under the conditions of monetary integration

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.020

Abstract

The creation of the Economic and Monetary Union is the next stage of monetary integration. Due to differentiation between Member States of the European Union, expenses and profits of participation in Eurosystem are not spread similarly. The first part of this paper reviews the fulfillment of nominal Maastricht criteria (stability of public finances, prices, exchange rate and interest rates). The second part presents the state of real convergence between countries either belonging to or aspiring to European Economic and Monetary Union (flexibility of prices and salaries, mobility of means of production, integration of financial markets, openness of economy, diversification of production and consumption and similarity of economic disorders). Analyses are based on available statistical data and scientific research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bąk. H., Interpretacja kryteriów konwergencji [w:] Polska w strefie euro ? szanse i zagrożenia, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2008.
Biegun K., Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, pod red. A. Manikowskiego i A. Psyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
Europe in figures ? Eurostat yearbook 2008, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
Frenkel M., Nickel C., How Symmetric are the Shocks Adjustment Dynamic Between the Euro Area and Central and Eastern European Countries? International Monetary Fund, ?Working Paper? 2002.
Jurek M., Marszałek P., Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
Maniak G., W kierunku elastyczności pracy ? aspekty elastyczności polskiego rynku pracy [w:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, pod red. J. Poteralskiego, PRINT GRUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2007.
Matusewicz M., Pakt Stabilności i Wzrostu i jego znaczenie dla funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] Polska w strefie euro ? szanse i zagrożenia, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2008.
Noga M., Narodowa a ponadnarodowa polityka monetarna w świetle wejścia Polski do strefy euro [w:] Polska w strefie euro ? szanse i zagrożenia, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2008.
Piech K., Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, Bank i Kredyt nr 4/2007.
Raport o konwergencji, EBC, maj 2008.

Downloads

Published

2009-12-31

How to Cite

Pietryka, I. (2009). The process of nominal and real convergence under the conditions of monetary integration. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 3(2), 51–66. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2009.020

Issue

Section

Monetary policy under European Union monetary integration